دوش وقت سحرازغصه نجاتم دادی

به گزارش تیم علمی، اگر تا حالا برای پیدا کردن چاره زندگی فقط به فال حافظ بسنده نموده اید، بدانید و مطلع باشید که می توانید مانند یک داروخانه روحی روی دیوانش حساب کنید. آنان که خاک را به نظر کیمیا نماینداغلببود که گوشه چشمی به ما نمایند، اما بیشتر ما مثل این آدم هایی که می فرایند و پول ویزیت دکتر می دهند اما یا ازآمپول می ترسند یا

دوش وقت سحرازغصه نجاتم دادی

دوش وقت سحرازغصه نجاتم دادی

نویسنده:محسن امین

عطیه همتی

اگر تا حالا برای پیدا کردن چاره زندگی فقط به فال حافظ بسنده نموده اید، بدانید و مطلع باشید که می توانید مانند یک داروخانه روحی روی دیوانش حساب کنید.

آنان که خاک را به نظر کیمیا نماینداغلببود که گوشه چشمی به ما نمایند، اما بیشتر ما مثل این آدم هایی که می فرایند و پول ویزیت دکتر می دهند اما یا ازآمپول می ترسند یا تلخی دوایش را تحمل ندارند، به نسخه هایشان وقعی نمی نهیم. حداکثر برای فروختن فخر یا مزه پرانی و رندی در کامنت های جور واجور ازشان استفاده می کنیم و یادمان می رود اینها نسخه های شفابخشی هستند و به قول خواجه شیراز که مدعی است طبیب عشق منم. می توانند کاری نمایند که تنت به ناز طبیبان احتیاجمند مبادچرا که اگرشفا زگفته شکر فشان حافظ جوی ی، فراغت آرد و اندیشه خطا ببردخلاصه که شعر حافظ درمان غمهاست؛ غم هایی که دراثراحساس گناه و وابستگی ها و بیماری های فکری ایجاد می شوند. حافظ شاعر لحظه لحظه های ماست. هر بیتی از حافظ نشان دهنده فراز و نشیب های روحی و روانی اوست که ما هم حسشان نموده ایم. حافظ خواندن حال خوبی به آدم می دهد. از دستش ندهید که حضرتش می فرماید:حافظ از آب زندگی، شعر تو داد شربتم/ترک طبیب کن بیا، نسخه شربتم بخوان.

ماجرا چیست؟

فکر آشفته و روح پر فتوح!

قبل از خواندن و حفظ کردن شعر حافظ یک شناخت کلی از خودتان داشته باشید. شخصیت و هویت هرانسان لایه های مختلفی دارد. اما بیشتر انسان ها فقط لایه های جسمی و فکری شان را می شناسند و از لایه های عمیق تر مثل روح و روان بی خبرند.

فکر آشفته...

گاهی فکر بیمار می گردد و به خاطر محدودیت و وسوسه هایش روح را کنار می گذارد وخودش را به اسم هویت اصلی شما معرفی می نماید، مراقب باشید!

*فکر یا چیزی را به طور کامل می خواهد یا اصلاً نمی خواهد. فکر دارای تفکر هیچ چیز یا همه چیز است و همواره فقط نیمه خالی لیوان را می بیند.

*هر اتفاق بد یا یک حادثه شغلی یا احساس را یک شکست کامل تصور می نماید و با کلماتی مثل هرگز و همواره توصیف می نماید. برای مثال با یکی دو بار کوشش به خودش می گوید:من همواره در پول در آوردن ناموفقم.

*به تمام کارهای خوب و مثبت بی اهمیت است و می گوید:هرکسی می تواند این کار را انجام دهدبی توجهی به کارهای خوب و نادیده گرفتن آنها شادی زندگی را از بین می برد.

*نتیجه گیری های شتاب زده و پیشگویی هایی منفی دارد؛ مثلاً پیشگویی می نماید اوضاع بر خلاف میل است و می گوید:آبرویم می رود و نمی توانم آن کار را انجام بدهم.

*همواره از روی احساس تصمیم می گیرد و واقعیت را همان احساس منفی خودش می داند.

*همواره انتظار دارد همه چیز همان طور باشد که او می خواهد. برای همین برای خودش باید و نباید می سازد. در صورتی که این باید و نبایدها بر عکس عمل می نمایند؛ مثلاً می گوید: نباید این اشتباه را می کردم اما باز همان اشتباه را تکرار می نماید.

*به خودش بر چسب احمق یا بازنده می زند.

*مهم ترین خصوصیتش این است که همواره در حال قضاوت کردن است.

*برای رسیدن به اهدافش بیشتر اوقات در حال نقشه کشیدن است.

*فکر عادت می نماید؛ یعنی از تکرار کارها لذت می برد. حتی اگر بعد از مدتی از کاری لذت نبرد، بازهمان کار را انجام می دهد.

روح پر فتوح!

هویت اصلی آدم روح اوست که خداوند به او داده. خدا فکر و جسم انسانها را در خدمت روحشان قرار داده تا تجربه کسب نمایند و در آخر دوباره به خداوند باز گردند. خلاصه که بیشتر روح را دریابید.

*روح همواره شاد است و غصه و غم نمی شناسد. غم از خصوصیات فکر است چون احتیاجمند است وبا از دست دادن چیزی ناراحت می گردد. درحالی که روح بی احتیاج است. نه چیزی از دست می دهد و نه چیزی اضافه می نماید.

*هیچ تغییری درروح اتفاق نمی افتد چون روح از خداوند جدا شده و همواره ثابت است.

*عشق را روح و دل درک می نماید و زبان آن را می فهمد.

*روح هیچ درکی از بدی ندارد.

*روح هیچ وقت بوجود نیامده و هیچ وقت از بین نمی رود. به خاطر همین هویت واقعی ما همین روح ماست

نسخه های شیخ اجل

تشخیص نموده ایم و مداوا مقرر است...

حافظ پراست از ابیاتی که در لحظه لحظه های زندگی ما تکرار می گردد. پراست از دعا و نیایش هایی که می گردد آنها در لحظه های مختلف تکرار کرد و به آرامش رسید. حافظ با قدرت خود توانسته شیرین ترین حرف ها و دعاها را در اشعار خود بیاورد.

دعای اول صبح

صبح ها وقتی چشمانتان را باز می کنید، دوست دارید که به امید یک روز خوب از جا بلند شوید و خدا را به خاطر تمام نعمتهایی که به شما داده شکر کنید یکی از برترین راز و احتیاجها و نیایش هایی که صبح ها هنگام باز کردن چشمانتان می توانید بخوانید این بیت حافظ است:

منم که دیده به ملاقات دوست کردم باز/چه شکر گویمت ای کار ساز بنده نواز

شما حتی می توانید این بیت را که یکی از کامل ترین و زیباترین نیایش ها برای آغاز یک روز خوب است، روی کاغذ با خط درشت بنویسید و بالای تخت خوابتان نصب کنید تا به محض بیدار شدن و باز کردن چشمانتان آن را تکرار کنید.

حافظ در بیت زیر هم این احساس شکر گزاری را آورده:

شکر خدا که هر چه طلب کردم از خدا/بر منتهای همت خود کامران شدم

دعای آخر شب

لحظه های آخر شب و هنگام خواب ازآن لحظه ها است که حس می کنیم احتیاج به آرامش داریم. یکی از برترین راز و احتیاج هایی که می توانید با بستن چشمهایتان در آخر شب تکرار کنید و به یک خواب خوش امیدوار باشید، یادتان باشد ابیات را زیاد تکرار نکنید. چون ممکن است بی خوابی سراغتان بیاید.

ماییم و آستانه عشق و سر احتیاج/تا خواب خوش که را برد اندرکنار دوست

یا بیت زیر:

آرام و خواب خلق جهان را سبب تویی /از آن شد کنار دیده و دل تکیه گاه تو

رهایی از وابستگی

یکی از بیماری های فکری مهم وابستگی است.

گاهی احساس می کنید به کسی یا چیزی وابسته شده اید و نمی توانید بدون او زندگی کنید، این شعرحافظ را مدام تکرار کنید :غلام همت آنم که زیر چرخ کبود/ ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزاد است

چطور از این وابستگی رها شویم؟

*به خودتان بگویید تمام چیزهای خوب و بد جهان از بین رفتنی هستند و مدام این تکیه کلام را تکرار کنید و بگویید این هم بگذرد

*فهرستی از تمام آدم ها و اشیایی که حس می کنید اگر نباشند دلتنگشان می شوید، تهیه کنید بعد تصور کنید که همه آنها را از دست داده اید و باید برای رهایی از آنها فکری بکنید.

*برای آنکه همواره یک مسکن قوی برای شادی و عشق و رهایی همراهتان داشته باشید، این بیت حافظ را مدام زمزمه کنید:فاش می گویم و از گفته خود دلشادم/بنده عشقم و از هر دو جهان آزادم

برخی آدم ها هستند که هر کار زشت و گناهی را که انجام می دهند گردن دیگران می اندازند. وقتی احساس کردید که یک جور هایی همه گناه ها و اشتباهاتتان را گردن خدا می اندازید یا فکر می کنید در گناهی که انجام داده اید خدا مقصر است بیت زیر را چند بار برای خودتان تکرار کنید گناه اگر چه نبود اختیار ما حافظ/تو در طریق ادب باش او گناه من است

چطور خودتان را ازاین احساس گناه رها کنید؟

*به این فکرکنید که ما از روی ادب نباید گناه کنیم و ترسیدن از بهشت و جهنم تاثیر زیادی در گناه نکردن ما ندارد.

*بعد ازگناه سریع توبه کنید. توبه از گناه یک بهانه برای ارتباط با خداست

*قدرت اختیار را خدا به انسان داده تا خودش مسیررا انتخاب کند؛ پس نباید گناهی را که انجام می دهید تقصیر خدا بیندازید.

*آدم های عاشق هیچ کاری را از روی خود خواهی انجام نمی دهند. خدا همواره عاشقان و بنده هایش را مورد رحمت قرار می دهد.

طمع ز فیض کرامت مبر که خلق کریم/گنه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید

هر چند غرق بحر گناهم ز شش جهت /تا آشنای عشق شدم اهل رحمتم

منبع: نشریه همشهری جوان، شماره 292.

منبع: راسخون
انتشار: 9 مهر 1400 بروزرسانی: 9 مهر 1400 گردآورنده: sctm.ir شناسه مطلب: 1861

به "دوش وقت سحرازغصه نجاتم دادی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "دوش وقت سحرازغصه نجاتم دادی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید