این سهم ها را نخرید! ، نگاهی به صنعت قند و شکر

به گزارش تیم علمی، گزارش خرداد ماه صنعت قند و شکر نشان داد بیشتر شرکت ها افزایش فروش را نسبت به ماه گذشته خود تجربه نموده و حتی 4 شرکت توانستند بیشترین فروش تاریخ شرکت را تجربه نمایند.

این سهم ها را نخرید! ، نگاهی به صنعت قند و شکر

به گزارش اقتصادآنلاین، بر خلاف دو ماه ابتدایی سال، آخرین ماه بهار برای قندی ها ماه ویژه ای بود؛ چرا که تمام شرکت ها، افزایش نرخ فروش استراتژیک ترین محصول خود یعنی شکر فراوریی از چغندر را تجربه کردند.

حتی برخی از شرکت ها مانند قلرست فروشی برابر با کل سال مالی خود را تنها در یک ماه تجربه کردند. میتوان آثار این بهبود عملکرد را در شاخص این گروه آنالیز کرد. جایی که رشد این شاخص از هفته پایانی خرداد آغاز شده که بهبود عایدی فروش شرکت ها قبل از گزارش عملکرد آن ها قابل حدس بود. البته در این بین شرکت هایی نیز وجود دارند که کاهش عایدی داشته و برخی دیگر اگرچه رشد فروش را تجربه کردند، اما با ظرفیت فراوری خود فرسنگ ها فاصله دارند؛ در ادامه تمام شرکت های این صنعت را میتوانید رصد نموده تا بتوان تصمیم گیری بهینه تری اتخاذ کنید.

1. شرکت قند نقش دنیا (قنقش): در خرداد ماه به عایدی فروشی 124 میلیارد تومانی رسیده است. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته! فروش برابر با 4 ماهه انتهایی سال گذشته!

2. شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قچار) در خرداد ماه به عایدی فروشی 149 میلیارد تومانی رسیده استکه نسبت به ماه گذشته آن 22% کاهش پیدا نموده است. از دلیل آن میتوان به کاهش 35% میزان فروش آن اشاره نمود. بعلاوه نرخ فروش محصول شرکت (شکرحاصل از تصفیه خام خریداری) 5% افزایش یافت.

3. شرکت فرآورده های غذایی و قند چهارمحال (قپیرا) در خرداد ماه به عایدی فروش 86 میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن 83% افزایش پیدا نموده است. از دلیل آن میتوان به افزایش 29% میزان فروش آن اشاره نمود. بعلاوه نرخ فروش محصول شرکت (شکر فراوریی از چغندر) 21% افزایش یافت. گفتنی است سهم فروش این محصول 31 درصد از کل فروش این ماه بوده است. البته همانطور که در نمودار تعیین است، تا فروش آرمانی شرکت فرسنگ ها فاصله است.

4. شرکت قند هکمتان (قهکمت) در خرداد ماه به عایدی فروش 226 میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن 491% افزایش پیدا نموده است. از دلیل آن میتوان به افزایش 327% میزان فروش آن اشاره نمود. بعلاوه نرخ فروش محصول شرکت (شکر فراوریی از چغندر) 8% افزایش یافت. گفتنی است سهم فروش این محصول 85 درصد از کل فروش این ماه بوده است.

5. شرکت قند اصفهان (قصفها) در خرداد ماه به عایدی فروشی 298 میلیارد تومانی رسیده است که نسبت به ماه گذشته آن 137% افزایش پیدا نموده است. از دلیل آن میتوان به افزایش 71% میزان فروش آن اشاره نمود. بعلاوه نرخ فروش محصول شرکت (شکر فراوریی از چغندر) 16% افزایش یافت. گفتنی است سهم فروش این محصول 90 درصد از کل فروش این ماه بوده است. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!

6. شرکت کارخانه های فراوریی و صنعتی ثابت خراسان (قثابت) در خرداد ماه به عایدی فروش 25 میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن 40% کاهش پیدا نموده است. از دلیل آن میتوان به کاهش 36% میزان فروش آن اشاره نمود.

7. شرکت کارخانجات قند قزوین (قزوین) در خرداد ماه به عایدی فروش 44 میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن 396% افزایش پیدا نموده است. از دلیل آن میتوان به افزایش 267% میزان فروش آن اشاره نمود. بعلاوه نرخ فروش محصول شرکت (شکر فراوریی از چغندر) 41% افزایش یافت. گفتنی است سهم فروش این محصول 58 درصد از کل فروش این ماه بوده است. البته همانطور که در نمودار تعیین است، تا فروش آرمانی شرکت فرسنگ ها فاصله است.

8. شرکت قند مرودشت (قمرو) در خرداد ماه به عایدی فروش 248 میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن 94% افزایش پیدا نموده است. از دلیل آن میتوان به افزایش 73% میزان فروش آن اشاره نمود. بعلاوه نرخ فروش محصول شرکت (شکر فراوریی از چغندر) 6% افزایش یافت. انتظار گزارش سه ماهه خیره کننده از شرکت. رکورد فروش شرکت در دو سال گذشته!

9. شرکت قند نیشابور (قنیشا) در خرداد ماه به عایدی فروش 16 میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن 68% کاهش پیدا نموده است. از دلیل آن میتوان به کاهش 62% میزان فروش آن اشاره نمود.

10. شرکت قند لرستان (قلرست) در خرداد ماه به عایدی فروش 183 میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن 626% افزایش پیدا نموده است. از دلیل آن میتوان به افزایش 410% میزان فروش آن اشاره نمود. فروش این ماه شرکت از مجموع فروش دراین سال مالی (از مرداد ماه) بیشتر بوده است.

11. شرکت شهد (قشهد) در خرداد ماه به عایدی فروش 74 میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن 63% افزایش پیدا نموده است. از دلیل آن میتوان به افزایش 30% میزان فروش در کنار رشد 17% محصول استراتژیک شرکت (شکرناشی ازشکرخام) اشاره نمود.

12. شرکت فراوریی قند شیروان قوچان بجنورد (قشیر) در خرداد ماه به عایدی فروش 4 میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن 19% کاهش پیدا نموده است. این اعداد برای سه ماهه اول سال برای شرکت تقریبا عادت شده است.

13. شرکت شکر (قشکر) در خرداد ماه به عایدی فروش 8.2 میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن 110% افزایش پیدا نموده است. از دلیل آن میتوان به افزایش 101% میزان فروش اشاره نمود.

14. شرکت فرآورده های غذائی و قند تربت جام (قجام) در خرداد ماه به عایدی فروش 13 میلیارد تومانی رسید که نسبت به ماه گذشته آن 300% افزایش پیدا نموده است. از دلیل آن میتوان به افزایش 473% میزان فروش آن اشاره نمود.

منبع: فرارو
انتشار: 18 تیر 1402 بروزرسانی: 18 تیر 1402 گردآورنده: sctm.ir شناسه مطلب: 2322

به "این سهم ها را نخرید! ، نگاهی به صنعت قند و شکر" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "این سهم ها را نخرید! ، نگاهی به صنعت قند و شکر"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید