فرایند صعودی ابتلا به کرونا در 7 استان کشور

به گزارش تیم علمی، بر اساس اعلام کمیته اپیدمیولوژی بیماری کووید-19 وزارت بهداشت و در هفته منتهی به 31 مرداد، در فرایند کشوری کرونا، هر چند موارد ابتلا و مرگ همچنان نسبتاً بالا است، اما ثبات و تغییرات مختصر دیده می شود.

فرایند صعودی ابتلا به کرونا در 7 استان کشور

به گزارش ایسنا، شمار مبتلایان به کروناویروس جدید در جهان تا به امروز به 23 میلیون و 382 هزار و 74 نفر رسیده و مرگ 808 هزار و 697 نفر نیز در اثر این بیماری تأیید شده است

فرایند افزایش آمار مبتلایان به بیماری کووید-19 که تا به امروز در 213 کشور و منطقه در جهان شیوع یافته، ادامه دارد. در ایران نیز مجموع بیماران کووید19 به 356 هزار و 792 نفر رسیده و متاسفانه 20 هزار و 502 نفر تا کنون جان باخته اند.

بر اساس گزارش کمیته اپیدمیولوژی کرونا که از سوی وزارت بهداشت منتشر می شود، در محاسبات فرایند شاخص های بیماری، در این گزارش و گزارشات آینده، تعداد موارد جدید روزانه مبتلای بستری و سرپایی وارد بررسی می شود. برای ارزیابی فرایند گسترش بیماری کووید-19 در استان های مختلف کشور از تحلیل فرایند تغییرات اتفاق افتاده برای موارد ابتلا و مرگ گزارش شده روزانه استفاده شد.

برای محاسبه فرایند تغییرات ابتلا و مرگ در سه روز اخیر، ابتدا متوسط سه روزه تعداد گزارش ابتلا و مرگ هر روز با میانگین دریافت از داده های همان روز، روز قبل و روز بعد محاسبه شد. سپس میزان افزایش هر روز نسبت به روز قبل به روش زیر محاسبه شد:

تعداد موارد روز قبل منهای تعداد موارد ثبت شده امروز، تقسیم بر تعداد موارد روز قبل و ضربدر 100.

در نهایت، تغییر فرایند ابتلا و مرگ هفته آخر با میانگین دریافت از اعداد به دست آمده برای چند روز آخر محاسبه شد.

تحلیل احتاقتصادی شرایط منحنی اپیدمی

برای تحلیل احتاقتصادی شرایط منحنی اپیدمی موارد زیر مدنظر قرار گرفت:

- در مواردی که هر دو شاخص تغییر فرایند ابتلا و مرگ در چند روز اخیر فرایند افزایشی داشت، منحنی اپیدمی احتملاً فرایند افزایشی دارد.

- در مواردی که شاخص تغییر فرایند ابتلا نزولی، ولی شاخص تغییر فرایند مرگ صعودی بود، احتملاً اخیراً پیک اپیدمی رد شده است.

- در مواردی که منحنی اپیدمی تمام می شود، شرایط به حالت ثبات می رسد و تغییرات در آن مختصر و نامنظم است. باید توجه داشت هر لحظه این فرایند مستعد یک پیک دیگر است.

- در مواردی که هر دو شاخص تغییر فرایند ابتلا و مرگ در چند روز اخیر فرایند نزولی داشت، منحنی اپیدمی احتملاً فرایند نزولی دارد.

- منظور از ناسازگاری داده ها این است که فرایند داده های مرگ و ابتلا از یک الگوی قابل تفسیر پیروی نکرده و تغییرات ناهمگن فرایند شاخص های ابتلا و مرگ دیده می شود. در این موارد تحلیل بهتر را در روز های بعد و با داده های درست تر می توان ارائه داد. ناسازگاری در داده ها به دلایل مختلفی می تواند رخ دهد. از جمله دلایل بروز ناسازگاری می توان به ثبت غیر دقیق روزانه داده ها توسط استان ها و وجود خطا هنگام ثبت داده ها، وجود ترکیبی از چند الگوی اپیدمی در استان (آغاز اپیدمی در نقطه ای از استان و اتمام اپیدمی دیگر در نقطه دیگر)، بیمارپذیری یا بیمارگریزی گسترده در استان و تغییر فرایند مهاجرت بیماران در طول زمان اشاره کرد.

تقسیم بندی استان ها از نظر میزان گزارش

استان ها بر اساس میزان بروز تجمعی موارد بیماری به سه دسته پر گزارش، با گزارش متوسط و با گزارش پایین تقسیم شدند و فرایند بیماری در آن ها در جدول و نمودار های مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. در مورد استان های با بروز کم، تغییرات کم در داده ها می تواند تغییرات سریع در شاخص ها ایجاد کند و از این رو تفسیر داده های این استان ها سخت تر بوده و با عدم اطمینان بیشتری همراه است.

تحلیل بر اساس این شاخص ها، احتاقتصادی بوده و انتظار است تیم کمیته اپیدمیولوژی استان ها همراه با سایر شاخص ها و تحلیل های دقیق تر، شواهد بهتری از فرایند اپیدمی در استان ها و دانشگاه های علوم پزشکی کشور ارائه دهند.

تحلیل فرایند بیماری در هفته منتهی به 31 مردادماه

بنابر اعلام کمیته اپیدمیولوژی بیماری کرونا، در فرایند کشوری بیماری، هر چند موارد ابتلا و مرگ نسبتاً بالا است، اما ثبات و تغییرات مختصر دیده می شود.

فرایند ثبات با تغییرات مختصر در هفت استان هرمزگان، بوشهر، فارس، اردبیل، سیستان و بلوچستان، قم و گیلان مشاهده شد. تصور می شود در دو استان خوزستان و یزد فرایند ثبات با تغییرات مختصر صعودی و در دو استان کرمان و همدان فرایند ثبات با تغییرات مختصر نزولی وجود دا شته باشد.

فرایند صعودی یا آغاز پیک در هفت استان اصفهان، آذربایجان شرقی، سمنان، البرز، قزوین، تهران و کهگیلویه و بویراحمد دیده می شود. در دو استان زنجان و خراسان شاقتصادی فرایند نزولی مشاهده شد. در 11 استان ایلام، لرستان، کرمانشاه، کردستان، آذربایجان غربی، مازندران، مرکزی، چهارمحال و بختکمک، خراسان رضوی، گلستان و خراسان جنوبی ناسازگاری داده ها اجازه تحلیل درستی از شرایط اپیدمی را نمی دهد. باید مدنظر داشت که یک استان می تواند چندین پیک منحنی را تجربه کند.

کووید-19 در جهان

بر اساس گزارش اپیدمیولوژی کرونا که از سوی وزارت بهداشت منتشر شده است، در حال حاضر میزان کشندگی این بیماری در جهان 3.5 درصد برآورد می شود.

همچنین تعداد موارد بروز جدید کرونا در جهان در روز 29 مرداد ماه 254889 مورد، در روز 30 مرداد ماه 280856 مورد و در روز 31 مرداد ماه 273446 مورد بوده است.

در عین حال 15 کشور اول از نظر ابتلا به کووید-19 نیز در جدول زیر آمده است که بر اساس آن کشور های آمریکا، برزیل و هند به ترتیب در رده اول تا سوم ابتلا به این بیماری قرار دارند. کشورمان نیز از نظر میزان ابتلا به کرونا در رتبه یازدهم جهان واقع شده است.

تاثیـرکووید- 19 بر امنیـت غذایی در جهـان

درحالیکه، در آغاز سال 2020 حدود 135 میلیون نفر در سراسر جهان با گرسنگی شدید روبرو بودند؛ در هفته اول فروردین 1399، سازمان ملل متحد پیش بینی کرد که به دلیل کووید -19، تعداد افرادی که در سراسر جهان با ناامنی شدید غذایی روبرو خواهند شد، می تواند به 265 میلیون نفر برسد.

در همان هفته، در ایالات متحده آمریکا گزارش شد که در طول 5 هفته از آغاز بحران کووید-19 در آن کشور 26 میلیون نفر شغل خود را از دست داده اند و میلیون ها نفر دیگر به سمت ناامنی غذایی سوق داده شدند. فقط فاجعه اقتصادی ناشی از کووید- 19 نیست که می تواند بحران جهانی غذا را به وجود آورد. بسکمک از آسیب پذیرترین مناطق جهان همزمان با این بیماری با سایر تهدیدات ناامنی غذایی مانند جنگ های طولانی، خشکسالی های مکرر و بدترین هجوم ملخ ها دست و پنجه نرم می کنند.

سازمان غذا و کشاورزی سازمان ملل (FAO) اعلام کرده است که متوسط قیمت های جهانی غذا به دلیل کاهش تقاضا در اثر قرنطینه و اجرای سیاست های محدودیت تردد و تجمع، از ماه فوریه سال 2020 به میزان 4.3 درصد کاهش یافته است. ما هنوز نمی دانیم تأثیرات میان مدت و بلندمدت کووید-19 بر امنیت غذایی جهانی چه خواهد بود، ولی در حال حاضر چند دلیل وجود دارد که بر امنیت غذایی حال حاضر جهان تاثیر خواهد گذاشت:

اولین مورد مربوط به محدودیت های صادرات مواد غذایی است. از فروردین 1399، حدود 14 کشور برای 20 محصول مختلف ممنوعیت صادرات مواد غذایی را در دستور کار قراردادند. با این وجود، ممنوعیت صادرات مواد غذایی در هفته های اخیر افزایش نداشته است.

دوم، همه گیری کووید -19 بر امنیت غذایی جهانی چه مستقیم و چه غیرمستقیم تأثیر گذاشته است. این بحران در حال حاضر سیستم های غذایی را مستقیماً از طریق تأثیر بر عرضه و تقاضای مواد غذایی و به طور غیرمستقیم (اما به همان اندازه مهم) از طریق کاهش قدرت خرید تحت تأثیر قرار می دهد.

انتها، ممکن است شوک های افزایش قیمت مواد غذایی، حتی با وجود عدم افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، در برخی مناطق و کشور ها وجود داشته باشد. پایش بازار برنامه جهانی غذا (نمودار زیر) نشان می دهد که در سه ماهه اول سال 2020، حدود 15 کشور جهان شاهد افزایش قیمت در سبد کالا های اساسی خود به میزان بسیار زیاد (بیش از 10 درصد) بوده اند.

تجارب کشـور های جهـان در مواجهـه با کووید-19؛ این قسمت مراکش

مراکش کشوری در شمال غربی آفریقا، با مساحت 446.300 کیلومترمربع و جمعیت 36.968.894 نفر است. موارد کووید -19 در این کشور از تاریخ دوازدهم اسفند ماه 1398 گزارش شد. مراکش هم اکنون در رتبه 51 کشور های جهان از نظر شمار مبتلایان واقع شده است.

در این کشور تا به امروز 47.638 مورد تأیید شده بیماری و 775 مورد مرگ گزارش شده است.

برخی از تجارب و اقدامات اجرا شده در کشور مراکش شامل موارد زیر است:

- تعلیق پرواز های چین از اوایل بهمن 1398 و اقدامات کنترلی در بنادر و فرودگاه های بین المللی

- اعلام شرایط اضطراری و قرنطینه خانگی به همراه اقداماتی، چون اعلام از بلندگو های مساجد و خیابان ها جهت ترغیب مردم برای ماندن در خانه و کمک از مقامات محلی برای اجرای مقررات در سطح جامعه از اوایل فروردین 1399

- تعطیلی اماکن تفریحی، ورزشی، هنری، کافه ها، رستوران ها و اماکن مذهبی

- استفاده از ماسک برای عموم مردم به صورت اجباری و تعلیق سنت دستبوسی پادشاه این کشور

- تشکیل صندوق ویژه ای با کمک های افراد حقوقی و حقیقی، جهت مقابله با تبعات کرونا و حمایت از آسیب دیدگان و حقوق بگیران

- قرنطینه مجدد شهر های اصلی این کشور از اوایل مرداد 1399

منبع: فرارو
انتشار: 18 مهر 1399 بروزرسانی: 18 مهر 1399 گردآورنده: sctm.ir شناسه مطلب: 1231

به "فرایند صعودی ابتلا به کرونا در 7 استان کشور" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "فرایند صعودی ابتلا به کرونا در 7 استان کشور"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید