اطلاعیه دبیرخانه کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در مورد عنوان و صندلی قانونی جبهه های حزبی

به گزارش تیم علمی، خبرگزاری خبرنگاران- با توجه به انجام بعضی فعالیت های تشکیلاتی و سیاسی در قالب عناوینی هم چون شورا، ائتلاف، نهاد و سایر موارد مشابه، دبیرخانه کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی اطلاعیه ای صادر نمود که در آن ضمن تأکید بر الزام به رعایت شرایط قانونی برای انجام فعالیت در قالب جبهه های حزبی، فهرست جبهه های تشکیل شده مطابق شرایط قانونی را منتشر نمود.

اطلاعیه دبیرخانه کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در مورد عنوان و صندلی قانونی جبهه های حزبی

به گزارش خبرنگاران به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور؛ در اطلاعیه دبیرخانه کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی آمده است:

بسمه تعالی

با توجه به انجام بعضی فعالیت های تشکیلاتی و سیاسی در قالب عناوینی هم چون شورا، ائتلاف، نهاد و سایر موارد مشابه، دبیرخانه کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، تذکر نکات ذیل را لازم می داند:

1. مطابق مفاد قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی، جبهه شامل تعدادی احزاب دارای پروانه است که در زمینه فعالیت معین و با اطلاع کمیسیون ماده 10 احزاب تشکیل می گردد.

2. به طور معمول، در آستانه انتخابات مختلف، بعضی احزاب و گروه های سیاسی به منظور ائتلاف و همگرایی، مبادرت به تشکیل جبهه می کنند که برابر قانون احزاب می بایست کلیه مسؤولیت آن را بپذیرند و مراتب را به اطلاع کمیسیون احزاب برسانند؛لذا ضمن تا کید بر انجام فرآیند قانونی پیش گفته ، فعالیت های ائتلافی کلیه احزاب و گروه های سیاسی ، فقط در قالب و عنوان مقرر در قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی وجاهت دارد و استفاده از سایر عناوین مغایر با عناوین مصرح در قانون پذیرفته نیست.

3. به منظور تنویر افکار عمومی، تعداد و معینات دوازده جبهه حزبی که تشکیل آن ها مطابق فرایند قانونی و با اطلاع رسانی به کمیسیون احزاب صورت گرفته است، به توضیح پیوست اعلام می گردد. بدیهی است سایر احزاب پروانه دار متقاضی تشکیل جبهه می بایست فرایند ذکر شده در قانون احزاب را طی کنند.

دبیرخانه کمیسیون ماده 10

قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی

فهرست جبهه های حزبی

ردیفعنوان جبههاحزاب و گروههای سیاسی عضو جبههکننده جبههمحدوده فعالیتتاریخ طرح در کمیسیون
1جبهه ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی1- جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی 2- جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی 3- جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی 4- جمعیت جانبازان انقلاب اسلامی 5- حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی 6- جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی 7- کانون دانشگاهیان ایران اسلامیآقای غلامعلیحداد عادلسراسر کشور20 آذر 98
2جبهه اصلاحات ایران1-حزب اتحاد ملت ایران اسلامی 2- حزب اسلامی کار 3- انجمن اسلامی مهندسان ایران 4- سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی 5- جمعیت زنان مسلمان نواندیش 6- حزب کارگزاران سازندگی ایران 7- حزب ندای ایرانیان 8- حزب همبستگی ایران اسلامی9- مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی 10- حزب همبستگی دانش آموختگان ایران 11- سازمان معلمان ایران 12- حزب اعتماد ملی 13- مجمع نیروهای خط امام (ره) 14- حزب آزادی 15- جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان 16- حزب وحدت و همکاری ملی ایران اسلامی 17- حزب جوانان ایران اسلامی 18- حزب مردم سالاری 19- حزب توسعه ملی ایران اسلامی 20- جمعیت فراوری گرایان 21- حزب پیشرو اصلاحات 22- انجمن روزنامه نگاران زن ایران23- مجمع فرهنگیان ایران اسلامی 24- مجمع ایثارگران 25- انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران 26- انجمن اسلامی معلمان ایران 27- انجمن اسلامی مدرسین دانشگاههاآقایان حسین کمالی و ابراهیم اصغرزادهسراسر کشور11 اسفند 99
3جبهه ایستادگی ایران اسلامی1- حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی 2-حزب سبز 3- حزب نیک اندیشان ایران اسلامی 4- جامعه جوانان متحد اسلامی 5- تشکل اسلامی فارغ التحصیلان لرستانیآقای عبد الحسین روح الامینی نجف آبادیسراسر کشور20 آذر98
4جبهه پایداری انقلاب اسلامی1-حزب عدالت طلبان ایران اسلامی 2- حزب نیک اندیشان ایران اسلامیآقای مرتضی آقا تهرانیسراسر کشور16 بهمن98
5جبهه پیشرفت ، رفاه و عدالت1جمعیت حامیان انقلاب اسلامی 2- جمعیت انسجام اسلامی استان تهران 3- جمعیت جوانان انقلاب اسلامی 4- جمعیت آبادگران جوان ایران اسلامی 5- حزب اسلامی ایران زمین 6- حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی 7- جمعیت هواداران نظم و قانون 8- انجمن اسلامی فارغ التحصیلان ایتالیا 9- جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران 10- انجمن اسلامی دانشگاهیان استان اصفهان 11- مجمع اندیشه و وحدت اسلامی استان مرکزی 12- تشکل اسلامی فارغ التحصیلان لرستانیآقای شهاب الدین صدرسراسر کشور5 تیر98
6جبهه پیروان خط امام و رهبری1-جامعه اسلامی مهندسین 2- جامعه جوانان متحد اسلامی 3- جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار 4- جامعه اسلامی مدیران 5- حزب موتلفه اسلامی 6- جمعیت اسلامی فرهنگیان 7-جمعیت وفاداران انقلاب اسلامی 8-جامعه اسلامی فرهنگیان 9-جامعه اسلامی ورزشکاران 10- جمعیت پیروان زینب (س)آقای محمد رضا باهنرسراسر کشور16بهمن98
7جبهه تحول گرایان ایران اسلامی1- مجمع جانبازان و ایثارگران انقلاب اسلامی 2- کانون همبستگی فرهنگیان ایران 3- حزب اسلامی ایران زمین 4- حزب همدلی مردم تحول خواهآقای اکبر مرتضوی کیاسریسراسر کشور18دی98
8جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی (جمنا)1- جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران 2- حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی 3- جامعه اسلامی مهندسین 4- کانون دانشگاهیان ایران اسلامی 5- جمعیت رهپویان انقلاب اسلامی 6- جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار 7- جامعه اسلامی کارمندان 8- جمعیت پیروان زینب 9- جامعه اسلامی فرهنگیان 10- جمعیت اسلامی فرهنگیان 11- جامعه جوانان متحد اسلامی 12- جمعیت پیروان زینب (س)آقای محمدحسن رحیمیان سراسر کشور21فروردین96
9جبهه مستقلین و اعتدالگرایان ایران1- حزب مستقل و اعتدال ایران 2- حزب دفاع از ایثارگران و قانون اساسی 3- حزب مستقل کار 4- کانون همبستگی فرهنگیان ایران 5- جمعیت هواداران نظم و قانون 6- انجمن اسلامی دانشگاهیان استان اصفهانآقای قدرتعلی حشمتیانسراسر کشور13مهر98
10جبهه همبستگی ملی نیروهای انقلاب اسلامی (همنا)1-جمعیت فدائیان اسلام 2- مجمع شاهد ایران اسلامی3-حزب ثقلینآقای مرتضی طلائیسراسر کشور23فروردین1400
11جبهه وحدت ملی1- حزب اعتلای اسلامی لرستان 2- حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی 3- جمعیت هم اندیشان استان البرزآقای مهدی رحمتیسراسر کشور13بهمن99
12 جبهه ائتلاف عظیم نیروهای انقلاب اسلامی استان قم (ابناء) 1-جامعه جوانان متحد اسلامی 2- حزب موتلفه اسلامی 3- جامعه اسلامی حامیان کشاورزی ایران 4-جمعیت پیروان زینب (س) 5-جامعه اسلامی مهندسینآقای محمد عرباستان قم6بهمن98
منبع: خبرگزاری آریا
انتشار: 22 اردیبهشت 1400 بروزرسانی: 22 اردیبهشت 1400 گردآورنده: sctm.ir شناسه مطلب: 1655

به "اطلاعیه دبیرخانه کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در مورد عنوان و صندلی قانونی جبهه های حزبی" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "اطلاعیه دبیرخانه کمیسیون ماده 10 قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در مورد عنوان و صندلی قانونی جبهه های حزبی"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید